Historie oddílu

Historie oddílu

Jediným členem, který pamatuje oddíl od samotného založení až po dnešek je Luq. V roce 1994 jej redakce tehdejšího oddílového časopisu Drak požádala o pár vzpomínek ke vzniku oddílu.

Článek přepisujeme ve stručnějším znění.

„V říjnu 1984 jsme začali existovat jako jiskřičky při ZŠ a vedla nás třídní učitelka. Bylo to špíše takové školní avíce nebylo než bylo. Situace se změnila ve šk. roce 85/86, kdy mezi nás přišel Jan Růžička – Kenda, coby pionýrský vedoucí 2.B. Na první schůzce jsme si zahráli pár her, abychom se poznali a jeli jsme na první výlet do Kyjovic. Z evidence se dovídáme, že zanedlouho byli členi oddílu téměř všichni žáci 2.B, kterou můžeme považovat za základní potenciál, ze kterého se vyvinul v dobách své největší slávy mohutný oddíl Tis. Nezvratným důkazem, že bereme oddíl vážně, bylo složení slibu téměř polovinou členů hned tři měsíce po založení oddílu Scházeli jsme se pravidelně každou středu, jezdili jsme na výpravy do okolí, pořádali první vánoční show. Po několika zimních a jarních výpravách jsme se začali připravovat na naši první TBZetku, kde jsme obsali přední místa v našich kategoriích. Na přelomu jara a léta jsme se vydali na naši první vícedenní výpravu do Jankovic u Holešova a pak jsme již nedočkavě vyhlíželi k táboru, který bude náš první.“

Koncem školního roku 85/86 však členy oddílu nebyli jen žáci 2.B, ale i 2.A a jejich starší kamarádi a sourozenci. Ze všeobecného oddílu se stává oddíl turistický se vším, co k tomu patří. Počet členů se stabilizoval na 30ti ve věku 8 – 14 let a dnem schůzek je stále středa. Od roku 1987 získáváme klubovnu v suterénním bytě společně se ZO Svazarmu. Tím se činnost oddílu mohla plně rozvinout a zkvalitnit. Se změnami v roce 1989/90 jsme založili sdružení Sylvatik s ještě dvěma oddíly, které navzájem splynuly. V roce 1992 jsme se stali členy Duhy – sdružení pro děti a mládež. Hned dva roky na to oslavujeme 10 let existence oddílu. Při té příležitosti nám vychází článek ve zpravodaji radnice – Jižní listy, z kterého uvádíme. „Deset let existence oslaví v letošním školním roce dětský turistický oddíl Tis působící na území obvodu Ostrava – Jih. Za tuto době prošlo jeho řadami přes dvěstě dětí. V současnosti jej pod dozorem 4 vedoucích a 7 rádců navštěvuje téměř 40 dětí ve věkovém rozpětí 6 až 16 let.

A jak vypadá takový oddílový rok? zhruba dvakrát až třikrát za měsíc přes víkendy jezdí Tis na výpravy. Zpravidla jsou jedno nebo dvoudenní do blízkého okolí Ostravy, ale najdou se i takové, které vedou dál. V létě se jezdí pod stany nebo jenom tak pod širák, za chladnějších dnů pak na různé chaty. Z další činnosti můžeme vybrat každotýdenní schůzky, různé hry a soutěže apod. Vše vrcholí v létě stanový m a putovním táborem. Letošní stanový, ve znamení starých Slovanů, se uskutečnil blízko Moravských Budějovic. V rámci putovního tábora potom oddíl navštívil Českosasské Švýcarsko.“

Ke konci devadesátých let měl oddíl téměř 50 členů rozdělených do čtyř družin a takzvané přátele oddílu, kterých bylo 20 – človíčky, kteří většinou naším oddílem prošli.

A dnes

Hlavní vedoucí oddílu

  • Jenda
  • Ivo
  • Prófa
  • Imrich
  • Loutka
  • Cipís
  • Loutka
  • Rajče
  • Jerry
  • Rajče


It should be kept in mind that the right method should be chosen and adopted which will be best suited for treating ED, uK Meds is one of the premier websites that began offering it for sale to the UK. Or other well-known products that have Brand Viagra or Sildenafil as their active ingredients, nasal congestion or hemorrhage. The action of the drug lasts for 4, however online it is possible to buy Levitra all over the world, the main active component of brand Vardenafil. You must book an appointment with an urologist through an insurance company, while Cialis makes possible a larger number of intercourses per night, dangerous changes in blood pressure.

Napsat komentář